Rinkos kainą atitinkančios paskolų palūkanų normos

 

Lietuvos bankas mėnesio duomenis apie Lietuvos bankų ir kredito unijų suteiktų paskolų metines palūkanų normas skelbia šiuose interneto puslapiuose:

Nuo 2017-04-01

Pradinis Lietuvos banko puslapis (www.lb.lt) –> Statistika -> Statistikos teminės lentelės -> Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika -> Paskolos -> Nauji paskolų susitarimai ir jų palūkanų normos:

http://www.lb.lt/lt/nauji-paskolu-susitarimai-ir-ju-palukanu-normos

Juridiniams asmenims renkamės eilutę „Paskolos ne finansų bendrovėms“ ir jos papunkčius, pvz.: -> Paskolos, kurių dydis iki 1 mln. eurų -> Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų

Fiziniams asmenims renkamės eilutę „Paskolos namų ūkiams“ ir jos papunkčius, pvz.: -> Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų

Nuo 2015-01-01 iki 2017-03-31

– juridiniams asmenims lentelė 3.1.2. (reikia pasirinkti šią lentelę) „Paskolos ne finansų bendrovėms“ (9 stulpelis, jei paskolos dydis iki 1 mln. eurų, o palūkanų norma fiksuojama laikotarpiui iki 1 metų):
http://www.lb.lt/stat_pub/statbrowser.aspx?group=9279&lang=lt

– fiziniams asmenims lentelė 3.1.3. (reikia pasirinkti šią lentelę) „Paskolos namų ūkiams“ (3 stulpelis, jei palūkanų norma fiksuojama laikotarpiui iki 1 metų):
http://www.lb.lt/stat_pub/statbrowser.aspx?group=9279&lang=lt

Iki 2014-12-31

– juridiniams asmenims lentelė 3.1.1. (reikia pasirinkti šią lentelę) „Naujos paskolos nefinansinėms korporacijoms ir jų palūkanų normos“ (9 stulpelis, jei paskolos dydis iki 2,1528 mln. Lt, o palūkanų norma fiksuojama laikotarpiui iki 1 metų):
http://www.lb.lt/stat_pub/statbrowser.aspx?group=7279&lang=lt

– fiziniams asmenims lentelė 3.1.2. (reikia pasirinkti šią lentelę) „Naujos paskolos namų ūkiams ir jų palūkanų normos“ (3 stulpelis, jei palūkanų norma fiksuojama laikotarpiui iki 1 metų):
http://www.lb.lt/stat_pub/statbrowser.aspx?group=7279&lang=lt


<< Atgal