Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

 

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo
(2007-10-31 Nr. DĮ-226, Žin., 2007-11-20 Nr.119-4877)

Statistikos departamento tinklalapyje paskelbta papildoma informacija:
aiškinamosios pastabos (EVRK 2 red.)
leidinys „EVRK 2 red.“


<< Atgal