Minimalių vartojimo poreikių dydis

Minimalių vartojimo poreikių dydis (MVPD) – rodiklis, nurodantis asmens išlaidų sumą eurais, reikalingą minimaliems asmens maisto ir ne maisto (prekių ir paslaugų) poreikiams patenkinti per mėnesį, taikomas bazinės socialinės išmokos, šalpos pensijų bazės, tikslinių kompensacijų bazės ir valstybės remiamų pajamų dydžiams nustatyti.

Minimalių vartojimo poreikių dydis:

2024 metų – 446 Eur

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2024 metų minimalių vartojimo poreikių dydžio patvirtinimo
(2023-12-22 Nr. A1-896, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25110)

2023 metų – 354 Eur

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2023 metų minimalių vartojimo poreikių dydžio patvirtinimo
(2022-12-07 Nr. A1-828, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24943)

2022 metų – 267 Eur

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2022 metų minimalių vartojimo poreikių dydžio patvirtinimo
(2021-11-23 Nr. A1-831, TAR, 2021-11-23, kodas 2021-24036)

2021 metų – 260 Eur

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021 metų minimalių vartojimo poreikių dydžio patvirtinimo
(2020-12-07 Nr. A1-1229, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26465)

2020 metų – 257 Eur

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2020 metų minimalių vartojimo poreikių dydžio patvirtinimo
(2019-11-04 Nr. A1-661, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17563)


<< Atgal