Pakeistas Užimtumo įstatymas, LR administracinių nusižengimų kodeksas ir kiti susiję įstatymai

Pakeistas Užimtumo įstatymas, LR administracinių nusižengimų kodeksas ir kiti susiję įstatymai.

Įsigalioja 2024-07-01.

Atkreipiame dėmesį į šiuos pakeitimus:

1. Darbdaviams padidintos baudos už nelegalų darbą (Užimtumo įstatymo 56 straipsnis)

Užimtumo Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta, kad už nelegalų darbą darbdaviui skiriama nuo 868 iki 2896 eurų nuo 3 iki 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių bauda už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį. Darbdaviui, jau baustam už šį pažeidimą per pastaruosius 2 metus, už pakartotinai padarytą pažeidimą šio įstatymo nustatyta tvarka skiriama nuo 2896 iki 5792 eurų nuo 6 iki 24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių bauda už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį.

2. Darbas statybose neturint skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo, kai privalu jį turėti, prilygintas nelegaliam darbui (Užimtumo įstatymo 561 straipsnis)

Užimtumo įstatymo 561 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nelegaliu darbu atliekant statybos darbus laikomi statybos darbai, kuriuos atlieka fiziniai asmenys, išskyrus trečiosios šalies piliečius, neturintys suformuoto galiojančio skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo, kai privalu jį turėti, arba skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančių dokumentų tais atvejais, kai skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas negali būti suformuojamas.

3. Už nelegalų darbą padidintos Administracinių nusižengimų kodekse nustatytos baudos darbdaviui – fiziniam asmeniui ir darbdavio – juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui

„95 straipsnis. Nelegalus darbas
1. Nelegalus darbas
užtraukia baudą darbdaviui – fiziniam asmeniui nuo vieno tūkstančio nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų ir darbdavio – juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui – nuo vieno tūkstančio nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.
3. Nelegalus darbas atliekant statybos darbus
užtraukia baudą statytojui (užsakovui) – fiziniam asmeniui nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų, statytojui (užsakovui) ar jo vienam įgaliotam rangovui – fiziniam asmeniui, kuris verčiasi ūkine komercine veikla, statytojo (užsakovo) ar jo vieno įgalioto rangovo – juridinio asmens vadovui – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių eurų.
4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą statytojui (užsakovui) – fiziniam asmeniui nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki dviejų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt eurų, statytojui (užsakovui) ar jo vienam įgaliotam rangovui – fiziniam asmeniui, kuris verčiasi ūkine komercine veikla, statytojo (užsakovo) ar jo vieno įgalioto rangovo – juridinio asmens vadovui – nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.
5. Nelegalus darbas atliekant statybos darbus, kai šiuos darbus atlieka trečiosios šalies pilietis,
užtraukia baudą darbdaviui – fiziniam asmeniui nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų ir darbdavio – juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių eurų.
6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.
7. Šiame straipsnyje trečiosios šalies pilietis suprantamas taip, kaip apibrėžiamas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme.

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PAAIŠKINIMAS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimas
Skolininkams – paskatos dirbti legaliai ir išbristi iš skolų liūno, o dirbantiems šešėlyje – griežtesnė kontrolė
(2024-05-16)

_________________

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 4, 5-1, 16, 17, 20, 24, 25, 30-1, 30-2, 31, 32, 35, 38, 39-3, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 48-1, 50 straipsnių, IV skyriaus pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-2 straipsniu įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2651, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09689, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95, 362-1, 589 straipsnių, priedo pakeitimo ir 96-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2653, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09691, įsigalioja 2024-07-01)

Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas.

Įsigalioja 2024-05-31.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimus paaiškino Valstybinė mokesčių inspekcija. Pateikiame Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimą ir teisės akto palyginamąją redakciją. Kadangi pakeitimai susiję su Rinkimų kodekso 110 straipsnio 4 dalies nuostatomis, taip pat pateikiame nuorodą į Rinkimų kodeksą (žemiau, teisės aktų sąraše).

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAS

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
Dėl Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr.I-1338 1, 2, 3, 6, 72 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 27 straipsnio pakeitimo įstatymo
(2024-05-31)

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007 27 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 27 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2665, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09706, įsigalioja 2024-05-31)

Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinis įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1381, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15851, įsigalioja 2022-07-21)

Pakeistas Gyventojų turto deklaravimo įstatymas

Pakeistas Gyventojų turto deklaravimo įstatymas.

Įsigalioja 2024-05-31.

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimus paaiškino Valstybinė mokesčių inspekcija. Pateikiame Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimą ir teisės akto palyginamąją redakciją.

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAS

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
Dėl Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr.I-1338 1, 2, 3, 6, 72 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 27 straipsnio pakeitimo įstatymo
(2024-05-31)

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1338 1, 2, 3, 6, 7-2 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 1, 2, 3, 6, 7-2 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2664, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09705, įsigalioja 2024-05-31

Pakeistas Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių ir atliekamų funkcijų sąrašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu pakeistas Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių ir atliekamų funkcijų sąrašas.

Įsigalioja 2024-07-01.

Visi pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ IR ATLIEKAMŲ FUNKCIJŲ SĄRAŠO PAKEITIMAS

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių ir atliekamų funkcijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-24 Nr. A1-365, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09393, įsigalioja 2024-07-01)

Pakeistas Švietimo įstatymas

Pakeistas Švietimo įstatymas (toliau – Įstatymas).

Įsigalioja 2024-09-01.

Svarbiausi Įstatymo pakeitimai:

1. Nustatyta, kad bendrojo ugdymo mokykloje, vykdančioje pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo programas, privalo veikti mokyklos nuostatuose ar įstatuose nustatyta tvarka išrinktos mokinių taryba, mokytojų taryba ir tėvų taryba.

2. Profesinio mokymo įstaigoje ir neformaliojo švietimo mokykloje gali veikti mokyklos nuostatuose ar įstatuose nustatyta tvarka išrinktos mokinių taryba, mokytojų taryba ir tėvų taryba.

3. Bendrojo ugdymo mokykloje, vykdančioje tik pradinio ugdymo programą, privalo veikti mokyklos nuostatuose ar įstatuose nustatyta tvarka išrinktos mokytojų taryba ir tėvų taryba ir gali veikti mokyklos nuostatuose ar įstatuose nustatyta tvarka išrinkta mokinių taryba.

4. Mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai į mokyklos tarybą yra renkami mokyklos nuostatuose ar įstatuose nustatyta tvarka

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 2 IR 60 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Įstatymo 2 straipsnis papildytas naujomis 162, 181 ir 341 dalimis:

162. Mokinių taryba – mokyklos savivaldos institucija, susidedanti iš rinkimais išrinktų mokinių, atstovaujanti mokinių interesams, sprendžianti mokiniams aktualias problemas ir prisidedanti prie jaunimo politikos įgyvendinimo mokykloje.

181. Mokytojų taryba – mokyklos savivaldos institucija, susidedanti iš rinkimais išrinktų mokytojų, atstovaujanti mokytojų interesams ir sprendžianti mokytojams aktualias problemas.

341. Tėvų  taryba – mokyklos savivaldos institucija, susidedanti iš rinkimais išrinktų tėvų (globėjų, rūpintojų), atstovaujanti tėvų (globėjų, rūpintojų) interesams ir sprendžianti tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualias problemas.

Įstatymo 60 straipsnio 3 ir 6 dalys išdėstytos taip:

(60 straipsnis. Mokyklos savivalda)
„3. Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų. Mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai į mokyklos tarybą yra renkami mokyklos nuostatuose ar įstatuose nustatyta tvarka. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.“

6. Mokykloje veikia ir kitos mokyklos savivaldos institucijos (mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) mokyklos nuostatuose (įstatuose) nustatyta tvarka
6. Bendrojo ugdymo mokykloje, vykdančioje pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo programas, veikia, o profesinio mokymo įstaigoje ir neformaliojo švietimo mokykloje gali veikti mokyklos nuostatuose ar įstatuose nustatyta tvarka išrinktos mokinių taryba, mokytojų taryba ir tėvų taryba. Bendrojo ugdymo mokykloje, vykdančioje tik pradinio ugdymo programą, veikia mokyklos nuostatuose ar įstatuose nustatyta tvarka išrinktos mokytojų taryba ir tėvų taryba ir gali veikti mokyklos nuostatuose ar įstatuose nustatyta tvarka išrinkta mokinių taryba. Mokykloje gali veikti ir kitos mokyklos savivaldos institucijos mokyklos nuostatuose ar įstatuose nustatyta tvarka.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 2 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2619, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08911, įsigalioja 2024-09-01)

Priimtos įstatymų pataisos, kuriomis suteikta papildoma teisinė apsauga sveikatos priežiūros specialistams

Priimtos įstatymų pataisos, kuriomis suteikta papildoma teisinė apsauga sveikatos priežiūros specialistams, tam tikrais atvejais medikams leista atsisakyti teikti paslaugas.

Įsigalioja 2025-01-01.

Nuo 2025-01-01 gali būti atsisakyta teikti sveikatos priežiūros paslaugą pacientui tuo atveju, jeigu pacientas nederamu ir nepagarbiu elgesiu žemina asmens sveikatos priežiūros specialisto garbę ir orumą ir tai trukdo teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus atvejus, kai nederamą ir nepagarbų elgesį lemia paciento sveikatos būklė ir (arba) kai jam teikiama būtinoji medicinos pagalba.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO ĮSTATYMO NR. I-1562 9 IR 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Įstatymo 12 straipsnio 9 dalis ir išdėstyta taip:

9. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.
9. Gali būti atsisakyta teikti sveikatos priežiūros paslaugą pacientui arba paslaugos teikimas gali būti nutrauktas, jeigu paciento veiksmai kelia grėsmę sveikatos priežiūros specialisto, kito teikiant sveikatos priežiūros paslaugą dalyvaujančio sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo ir (ar) kitų pacientų sveikatai ar gyvybei, taip pat jeigu pacientas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar kitoje vietoje, kurioje jam turi būti pradėtos teikti arba teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nederamu ir nepagarbiu elgesiu žemina asmens sveikatos priežiūros specialisto garbę ir orumą ir tai trukdo jam ir (arba) kitiems pacientams teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus atvejus, kai nederamą ir nepagarbų elgesį lemia jo sveikatos būklė ir (arba) kai jam teikiama būtinoji medicinos pagalba. Kai teikiama būtinoji medicinos pagalba, nepradėti teikti sveikatos priežiūros paslaugos arba sustabdyti jos teikimą galima tik tuo atveju, kai pacientas savo veiksmais kelia grėsmę sveikatos priežiūros specialisto, kito teikiant sveikatos priežiūros paslaugą dalyvaujančio sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo ir (ar) kitų pacientų sveikatai ar gyvybei ir kai yra išnaudotos visos galimybės pašalinti šią grėsmę arba tokių galimybių nėra. Pašalinus šią grėsmę arba jai išnykus, būtinoji medicinos pagalba turi būti pradėta teikti arba tęsiama nedelsiant. Atsisakymo teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų teikimo nutraukimo tvarką nustato asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 9 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2614, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08906, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2615, TAR 2024-05-15, kodas 2024-089071, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymo Nr. I-1246 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2616, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08908, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2617, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08909, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2618, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08910, įsigalioja 2025-01-01)

Pakeistos Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės ir Sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 forma

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu pakeistos Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės ir Sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 forma.

Įsigalioja 2024-05-09.

Taisyklėse nustatyta virtualios fiskalizacijos kasos aparatų ir kasos aparatų, veikiančių su saugos moduliu, kurie veikia be kasininko ar kito darbuotojo (savitarnos kasos aparatai), ataskaitos (Z) formavimo tvarka, šių aparatų įplaukų grynaisiais pinigais inkasavimo tvarka ir kasos operacijų žurnalų formavimo tvarka (Taisyklių 37 punktas).

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

KASOS APARATŲ IR TIESIOGINIO RYŠIO KOMPIUTERIŲ TINKLO TERMINALŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAS

Taisyklių 37 punktas papildytas nauja 3-iąja pastraipa:

Virtualios fiskalizacijos kasos aparatų ir kasos aparatų, veikiančių su saugos moduliu, kurie veikia (išduoda prekę ar suteikia paslaugą ir (ar) registruoja įplaukas) be kasininko ar kito darbuotojo (savitarnos kasos aparatai), ataskaitos (Z) formuojamos ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Šių aparatų įplaukas grynaisiais pinigais pagal sutartį gali inkasuoti šio punkto antrojoje pastraipoje nurodyti subjektai, nedalyvaujant kasos aparatą naudojančio ūkio subjekto darbuotojams. Tokiu atveju inkasavimo tarnybos įgaliotas materialiai atsakingas asmuo laisvos formos inkasavimą pagrindžiančiame dokumente nurodo savo pareigas, vardą, pavardę, parašu patvirtina atliktą inkasavimo operaciją ir perduoda šį inkasavimą pagrindžiantį dokumentą ūkio subjektui sutartyje nustatytu būdu ir laiku, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Šių aparatų kasos operacijų žurnalai sudaromi Taisyklių 42 punkte nustatyta tvarka.

_________________

Teisės aktas:

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir Sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. VA-42, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08544, įsigalioja 2024-05-09)

Pakeista Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika

Vyriausybės nutarimu pakeista Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika (toliau – Metodika).

Įsigalioja 2024-04-26.

Svarbiausi pakeitimai:

1. Patikslinta Metodikos 13.7 papunktyje nustatytos pareigybės veiklos sritis, apibrėžianti pagalbą valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims atliekant jiems nustatytas funkcijas.

2. Nustatyta, kad I lygmens vadovų (išskyrus savivaldybių kontrolierius) vadovaujamo darbo patirtis turi būti 3 metai 3 – 7 metai. Sprendimą dėl konkretaus vadovaujamo darbo patirties reikalavimo I pareigybės lygmens pareigybėms, atsižvelgdamas į įstaigos veiklos pobūdį ir dydį, keliamus veiklos tikslus ir rezultatus bei kitas objektyviai pagrįstas aplinkybes, priima įstaigos vadovą į pareigas priimantis asmuo arba į pareigas priimančios kolegialios institucijos vadovas (Metodikos 30 punktas ir Metodikos 1 priedas).

Visi pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMO IR VERTINIMO METODIKOS PAKEITIMAS

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-04-24 Nr. 279, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07521, įsigalioja 2024-04-26)

Pakeisti Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniai

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymu pakeistas Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių 5 punkte pateiktas I lygmens – Seimo kanclerio, Vyriausybės įstaigos vadovo, Nacionalinės teismų administracijos vadovo, direktoriaus, viršininko (įstaigos vadovas) pareigybių aprašymo ruošinys.

Įsigalioja 2024-04-27

Nustatyta, kad šių vadovų vadovaujamo darbo patirtis turi būti 3 metai 3 – 7 metai*.

Pastaboje nurodyta:
* Sprendimą dėl konkretaus vadovaujamo darbo patirties reikalavimo I pareigybės lygmens pareigybėms, atsižvelgdamas į įstaigos veiklos pobūdį ir dydį, keliamus veiklos tikslus ir rezultatus bei kitas objektyviai pagrįstas aplinkybes, priima įstaigos vadovą į pareigas priimantis asmuo arba į pareigas priimančios kolegialios institucijos vadovas.

_________________

Teisės aktas:

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešojo valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-92 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių kompetencijų aprašymų ir profesinių kompetencijų aprašymų pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. V-60, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07748, įsigalioja 2024-04-27)

Pakeista Biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodika

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu pakeista ir išdėstyta nauja redakcija Biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodika (toliau – Metodika).

Įsigalioja 2024-04-27.

Svarbiausi pakeitimai:

1. Atitinkamai Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nuostatoms, keičiamas Metodikos pavadinimas, vietoje žodžių valstybės ir savivaldybių įstaigų įrašant žodžius biudžetinių įstaigų.

2. Patikslinti Metodikos 2.2, 3.2, 4.2 papunkčiai, kuriuose prie biudžetinių įstaigų struktūrinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, priskirti ir kiti pavaldžių darbuotojų turintys ar vadovaujantiems darbuotojams prilyginti specialistai (planuojantys, organizuojantys, koordinuojantys ir kontroliuojantys kitų asmenų atliekamą darbą ir jam vadovaujantys; planuojantys, organizuojantys, koordinuojantys ir kontroliuojantys finansinę, administracinę, su žmogiškaisiais ištekliais, planavimu susijusią veiklą ir jai vadovaujantys).

3 Metodika papildyta naujais 7 ir 8 punktais.

Visi Metodikos pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, IŠSKYRUS MOKYTOJUS, PAREIGYBIŲ APRAŠYMO METODIKOS PAKEITIMAS

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. A1-177 „Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. A1-300, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07674, įsigalioja 2024-04-27)