NUSTATYTIEJI DYDŽIAI

NEAPMOKESTINAMASIS PAJAMŲ DYDIS (NPD)

Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD)

DYDŽIAI DARBO UŽMOKESČIUI APSKAIČIUOTI

Darbo dienų skaičius pagal mėnesius

Metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai

REGULIUOJAMASIS DARBO UŽMOKESTIS

Minimalioji mėnesinė alga (MMA) ir minimalusis valandinis atlygis

Valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir kitų asmenų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis

VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS (VDU)

Statistikos departamento skelbiamas VDU
Vidutinis mėnesinis bruto ir neto darbo užmokestis (be individualių įmonių)
Be individualių įmonių

Statistikos departamento skelbiamas VDU
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (įskaitant individualias įmones)
Įskaitant individualias įmones

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintas VDU
VDU, taikomas valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti
Naudojamas Valstybinio socialinio draudimo įstatyme,
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme

SOCIALINĖS IŠMOKOS IR DYDŽIAI
SOCIALINEI PARAMAI SKIRTI

Bazinės socialinės išmokos dydis BSI (anksčiau – MGL)

Tikslinių kompensacijų bazės dydis

Valstybės remiamų pajamų dydis

Minimalių vartojimo poreikių dydis

Nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinės vertės

Nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė

Asmens turto ir pajamų lygis antrinei teisinei pagalbai gauti

 DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ DYDIS

Draudžiamųjų pajamų dydis

PENSIJOS

Senatvės pensijos amžiaus lentelė

Bazinės pensijos dydis

Pensijų apskaitos vieneto vertė

Našlių pensijos bazinis dydis

Maksimalios neperskaičiuotos valstybinės socialinio draudimo pensijos dydis

Šalpos pensijų bazės dydis

Valstybinių pensijų bazės dydis

DELSPINIGIAI, PALŪKANOS

Delspinigių už pavėluotai išmokėtą darbo užmokestį dydis

Delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydis

Palūkanų už mokestinę paskolą dydis

DIENPINIGIŲ NORMOS

Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos

KITI DYDŽIAI

Lietuvos banko skelbiami buhalteriniai euro ir užsienio valiutų santykiai

Aplinkosauginių mokesčių indeksavimo koeficientai

Nekilnojamojo turto mokestinė vertė

Bazinis bausmių ir nuobaudų dydis

Rinkos kainą atitinkančios paskolų palūkanų normos

Valstybių kodai, valiutų kodai

Atstumai tarp Lietuvos miestų

Automobilių rinkos kainos
Taikomos:
– transporto priemonių muitiniam įvertinimui;
– gali būti taikomos pajamoms natūra apskaičiuoti, kai tarnybinis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais.

KITI KLASIFIKATORIAI

Lietuvos profesijų klasifikatorius
Naudojamas teikiant 1-SD pranešimą „Sodrai“ kai darbuotojas priimamas į darbą

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK)

Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorių (PGPK 2019)


<< Atgal